Sadkora Energy AB ./. Aigar Ojaots

Parter: Sadkora Energy AB  ./.  Aigar Ojaots
Datum för skiljedom: 2008-09-08
Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd efter tredskodom. Tredskodomen har inte återvunnits.
Materiella frågor: 

 • Alter Ego doktrin, ansvarsgenombrott
 • Fråga om lagval avseende skiljeklausuls tillämplighet på tredje man
 • Skiljemannen har ej ansett sig behörig att pröva tvisten gentemot en av de två parterna – Parten har inte ansetts bunden av skiljeavtalet

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

sadkora-energy-ab-aigar-ojaots-och-antonina-tann-llc

Globe Nuclear Services and Supply GNSS Ltd ./. AO Techsnabexport

Parter: Globe Nuclear Services and Supply GNSS Ltd  ./.  AO Techsnabexport
Datum för skiljedom: 2006-08-31
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse
Materiella frågor:

 • Analog tillämpning av regler om agenter på återförsäljarförhållande
 • Force majeure?
 • 36 § AvtL

Processuella frågor: Särskild skiljedom
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

globe-nuclear-services-ao-techsnab-export-ssk-skiljedom

Fastigheten Preppen HB ./. Carlsberg Sverige AB

Parter: Fastigheten Preppen HB  ./.  Carlsberg Sverige AB
Datum för skiljedom: 2008-07-23
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:

 • Avtalstolkning
 • 36 § AvtL
 • Reklamation?
 • Ansvar vid verksamhetsutövning enligt 2:8 och 10:2 MB

Processuella frågor: 

 • Tillåtlighet av fastställelsetalan
 • Fråga om fastställelsetalan skulle avvisas

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

fastigheten-preppen-hb-carlsberg-sverige-ab

Perstorp Franklin BV ./. Silver Lining Finance SAm fl

Parter: Perstorp Franklin BV  ./.  Silver Lining Finance SAm fl
Datum för skiljedom: 2008-06-30
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor:
Processuella frågor: Särskild skiljedom avseende förskott
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

perstorp-franklin-bv-silver-lining-finance-mfl

Yara International ASA ./. Joint Stock Company Acron

Parter: Yara International ASA  ./.  Joint Stock Company Acron
Datum för skiljedom: 2008-06-17
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:
Processuella frågor: 

 • Tillämplig lag på succession av skiljeavtal
 • ”Award” on jurisdiction

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

yara-international-jsc-acron

 

Ingenjörsfirman Gaveco AB ./. Weh GmbH

Parter: Ingenjörsfirman Gaveco AB  ./.  Weh GmbH
Datum för skiljedom: 2008-06-14
Utgång i klandermålet: Med upphävande av skiljedomen har hovrätten stadfäst parternas förlikning
Materiella frågor: 

 • Bevisbörda för muntligt avtal och att allmänna villkor inkluderats.
 • Fråga om tillämplig rätt på materiell fråga

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ingenjorsfirman-gaveco-ab-weh-gmbh

V&S Vin & Sprit AB (publ) ./. Systembolaget AB

Parter: V&S Vin & Sprit AB (publ) ./.  Systembolaget AB
Datum för skiljedom: 2008-03-12
Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd till följd av att uppdraget överskridits.
Materiella frågor: 

 • Avtalstolkning
 • Tillämpning av allmänna rättsgrundsatser vid sidan av avtalsreglering

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

vs-vin-och-sprit-ab-systembolaget-ab

Brain Invest International AB ./. P.F.

Parter: Brain Invest International AB  ./.  P.F.
Datum för skiljedom: 2008-01-24
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: ·Fråga om ett yrkande inte varit verkställbart då det varit objektivt omöjligt för svaranden att fullgöra en dom i enlighet med yrkandet
Processuella frågor: Fråga om viss fråga har omfattats av skiljeavtalet
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

brain-invest-international-ab-pierre-francois

NDG i Malmö AB ./. Kungsan AB

Parter: NDG i Malmö AB  ./.  Kungsan AB
Datum för skiljedom: 2008-01-03
Utgång i klandermålet: Klandertalan avvisad då den varit uppenbart ogrundad
Materiella frågor: Avtalstolkning avseende ett samarbetsavta
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ndg-i-malmo-ab-kungsan-ab

Perstorp AB (publ) ./. Silver Lining Finance SA

Parter: Perstorp AB (publ)  ./.  Silver Lining Finance SA
Datum för skiljedom: 2007-12-20
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:

 • Tolkning och utfyllande av ett aktieöverlåtelseavtal
 • Allmänna kontraktsrättsliga principer och köplagens tillämplighet på aktieöverlåtelseavtal?
 • Fråga om reklamation skett i rätt tid
 • Bestämmande av tidpunkten för insikt om skadans uppkomst

Processuella frågor: 

 • Fråga om tillämplig lag (Svensk rätt tillämplig i stort, nederländsk rätt tillämplig på viss fråga)
 • Fråga om förordnande om framtida skada i domslut

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

perstorp-ab-silver-lining