NDG i Malmö AB ./. Kungsan AB

Parter: NDG i Malmö AB  ./.  Kungsan AB
Datum för skiljedom: 2008-01-03
Utgång i klandermålet: Klandertalan avvisad då den varit uppenbart ogrundad
Materiella frågor: Avtalstolkning avseende ett samarbetsavta
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ndg-i-malmo-ab-kungsan-ab