Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) ./. ONDA Communication S.P.A.

Parter: Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) ./. ONDA Communication S.P.A.
Datum för skiljedom: 2011-07-08
Utgång i klandermålet:
Materiella frågor: Avtalstolkning
Processuella frågor: Skiljenämndens behörighet
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

lm-ericsson-vs-onda-communication