Peab AB ./. Independent Finans ABs konkursbo

Parter: Peab AB ./. Independent Finans ABs konkursbo
Datum för skiljedom: 2012-05-12
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillades
Materiella frågor:

  • Tillämpligheten av den allmänna rättsprincipen om betalningsmottagarens återbetalningsskyldighet vid betalning utan betalningsskyldighet
  • Betydelsen av förbehåll om återkrav vid betalningstillfället
  • Förutsättningarna för rätt till avkastningsränta enligt räntelagen

Processuella frågor:

  • Skiljedomsklausulens omfattning
  • Skiljenämndens behörighet att pröva frågan om återbetalningsskyldighet baserat på allmänna rättsprinciper

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

peab-independent

peab-independent-hovr