Peab AB ./. Independent Finans ABs konkursbo

Parter: Peab AB ./. Independent Finans ABs konkursbo
Datum för skiljedom: 2012-05-12
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillades
Materiella frågor:

 • Tillämpligheten av den allmänna rättsprincipen om betalningsmottagarens återbetalningsskyldighet vid betalning utan betalningsskyldighet
 • Betydelsen av förbehåll om återkrav vid betalningstillfället
 • Förutsättningarna för rätt till avkastningsränta enligt räntelagen

Processuella frågor:

 • Skiljedomsklausulens omfattning
 • Skiljenämndens behörighet att pröva frågan om återbetalningsskyldighet baserat på allmänna rättsprinciper

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

peab-independent

peab-independent-hovr

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) ./. ONDA Communication S.P.A.

Parter: Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) ./. ONDA Communication S.P.A.
Datum för skiljedom: 2011-07-08
Utgång i klandermålet:
Materiella frågor: Avtalstolkning
Processuella frågor: Skiljenämndens behörighet
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

lm-ericsson-vs-onda-communication

Rosukrenergo AG ./. Emfesz Elsö Magyar Földgás-és Energiakereskedelmi Kft.

Parter: Rosukrenergo AG ./. Emfesz Elsö Magyar Földgás-és Energiakereskedelmi Kft.
Datum för skiljedom: 2011-03-17
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:

 • Fråga om proportionalitet mellan parternas prestationer (avtal om köp)
 • Fråga om rätt att häva avtalet

Processuella frågor: Tillåtlighet att åberopa ny bevisning före slutsammanträde
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

rosukrenergo-ag-vs-emfesz

ProfilGruppen AB ./. KPMG Bohlins AB

Parter: ProfilGruppen AB  ./.  KPMG Bohlins AB
Datum för skiljedom: 2010-12-22
Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd på grund av jäv.
Materiella frågor: 

 • 36 § AvtL
 • Frågan om reklamationsplikt föreligger utanför lagstadgade områden
 • giltigheten av en ansvarsbegränsning har ansetts böra påverkas av samtliga omständigheter och inte endast skadegörarens klandervärdhet

Processuella frågor: 

 • jura novit curia
 • Jämkning rättsfråga?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

profilgruppen-kpmg

Italia Ukraina Gas S.p.a. ./. National Joint-stock Company ”Naftogaz of Ukraine”

Parter: Italia Ukraina Gas S.p.a. ./. National Joint-stock Company ”Naftogaz of Ukraine”
Datum för skiljedom: 2010-10-19
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:

 • 36 § AvtL
 • Fråga om tillämpligheten av KöpL och CISG
 • Reklamationsplikt?
 • Fråga om avtalet varit omöjligt att uppfylla
 • Giltigt avtal trots avsaknad av överenskommelse beträffande priset?

Processuella frågor: 

 • Särskild skiljedom
 • fråga om behörighet med stöd av ”doctrine of separability”

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

italia-ukraina-gas-vs-naftogaz-of-ukraine

The Boeing Company m.fl. ./. Open Joint-stock Company S.P. Korolev Rocket m.fl.

Parter: The Boeing Company m.fl. ./. Open Joint-stock Company S.P. Korolev Rocket m.fl.
Datum för skiljedom: 2010-10-11
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor: Frågor om tredjemans rätt
Processuella frågor:

 • Rätt för ”indirekt” part att påkalla skiljeförfarande?
 • Skiljenämndens behörighet

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

the-boeing-company-mfl-vs-korolev-rocket

Open Joint Stock Company Sterlitamak Machine-Tool Enterprise ./. Groupe d’Investissement Financier S.A.

Parter: Open Joint Stock Company Sterlitamak Machine-Tool Enterprise ./. Groupe d’Investissement Financier S.A.
Datum för skiljedom: 2010-09-24
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: Fråga om tillämplig lag
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

Mincom Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya

Parter: Mincom Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya
Datum för skiljedom: 2010-09-20
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: Se ovan angående föregående skiljemål
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

mincom-pty-vs-too-aktobinskaya

Mincom Services Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya

Parter: Mincom Services Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya
Datum för skiljedom: 2010-09-20
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: 

 • Fråga om skiljeklausuls giltighet
 • Fråga om förutsättningarna för skiljeförfarande varit uppfyllda och om yrkandet omfattas av skiljeklausulen
 • Förening av tvister?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

mincom-services-vs-too-aktobinskaya

MIR’s Ltd ./. Joint Stock Company Technopromexport

Parter: MIR’s Ltd ./. Joint Stock Company Technopromexport
Datum för skiljedom: 2010-08-19
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: Fråga om skiljenämndens behörighet
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

mirs-ltd-vs-jsc-technopromexport