Skiljedomsföreningen Framsida

Syftet med vår hemsida är att utveckla föreningens verksamhet genom att presentera våra aktiviteter inom skiljemannarättens område, bidra till erfarenhetsutbyte och möjliggöra för våra medlemmar att presentera sig och sin kompetens t.ex. genom att tillhandahålla CV:n för exponering.

Vår- och årsmöte 2022

Efter att covid 19-pandemin fortsatt sätta käppar i hjulet…

Årsmöte 2020

Föreningen höll den 10 december 2022 årsmöte i försenad…

Höstmöte 2019

Föreningen arrangerade den 19 september 2019 sitt höstmöte…

Vårmöte och föredrag av Christer Danielsson

Tisdagen den 9 april 2019 hade Skiljedomsföreningen i Södra…