Medlemskap

Vi ser gärna att jurister och andra personer med skiljedomsrättsligt intresse som företrädesvis är verksamma i den region som omfattas av Sydsvenska Industri och Handelskammaren ansöker om medlemskap i Skiljedomsföreningen. En ansökan om medlemskap prövas av föreningens styrelse. Ansökan om medlemskap lämnas via e-post på adress karoline@advokatlindow.com.