Vår- och årsmöte 2022

Efter att covid 19-pandemin fortsatt sätta käppar i hjulet för föreningens verksamhet hölls efterlängtat vår- och årsmöte på Setterwalls Advokatbyrå i Malmö den 13 juni 2022.

På mötet genomfördes en paneldiskussion på ämnet att skriva skiljedom. Frågan behandlades av två talare, f.d. hovrättspresidenten Lennart Svensäter och advokaten Anders Reldén, White & Case. Talarna är flitigt anlitade skiljedomare men med huvudsakligen olika bakgrund (domare respektive advokat/ombud). Diskussionen modererades av advokaten Anders Ingvarson, Mannheimer Swartling.

På det årsmöte som hölls i samband med seminariet valdes följande styrelse:

• Advokaten Jerker Kjellander, Advokatfirman Vinge, ordförande
• F.d. Lagmannen Bengt Olsson
• Advokaten Magnus Ramberg, Advokatfirman Lindahl,
• Advokaten Karoline Lindow, Advokatbyrån Karoline Lindow,
• Advokaten Anders Ingvarson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå,
• Advokaten Henrik Trölle, Setterwalls Advokatbyrå,
• Jur. dr. Lotta Maunsbach, Lunds universitet och
• Chefsrådmannen Nicklas Söderberg, Malmö tingsrätt.

Till revisorer valdes Johan Sigeman och Martin Ågren. Till valberedning till nästa årsmöte valdes Magnus Bernro och Cecilia Eneheim Iveberg.