Mincom Services Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya

Parter: Mincom Services Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya
Datum för skiljedom: 2010-09-20
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: 

  • Fråga om skiljeklausuls giltighet
  • Fråga om förutsättningarna för skiljeförfarande varit uppfyllda och om yrkandet omfattas av skiljeklausulen
  • Förening av tvister?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

mincom-services-vs-too-aktobinskaya