Llihreppoc AB ./. Modulhus i Åtvidaberg i konkurs och Vanilla Ventures AB i konkurs et v v

Parter: Llihreppoc AB ./. Modulhus i Åtvidaberg i konkurs och Vanilla Ventures AB i konkurs et v v
Datum för skiljedom: 2010-04-16
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:

  • Fråga om rätt att häva avtal
  • Fråga om vite och skadestånd

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

llihreppoc-ab-mfl-vs-modulhus-i-atvidaberg-ab-mfl-et-vv