The Boeing Company m.fl. ./. Open Joint-stock Company S.P. Korolev Rocket m.fl.

Parter: The Boeing Company m.fl. ./. Open Joint-stock Company S.P. Korolev Rocket m.fl.
Datum för skiljedom: 2010-10-11
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor: Frågor om tredjemans rätt
Processuella frågor:

  • Rätt för ”indirekt” part att påkalla skiljeförfarande?
  • Skiljenämndens behörighet

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

the-boeing-company-mfl-vs-korolev-rocket