PBS International AB ./. L.N.R.

Parter:
Datum för skiljedom: 2010-07-08
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad genom tredskodom. Tredskodomen har inte återvunnits.
Materiella frågor:

  • Fråga om skadestånd
  • Fråga om ansvar för komplementär i kommanditbolag
  • 30, 31, 33 och 36 §§ AvtL

Processuella frågor: 

  • Skiljeklausul bindande för komplementär?
  • Skiljeklausuls oskälighet?
  • Lis Pendens?
  • Res Judicata?
  • Fråga om en skiljeklausul har upphört att gälla mellan parterna när en part har väckt talan vid allmän domstol

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

pbs-international-liselotte-ranehed