Midroc New Technology AB ./. ETF III K/S

Parter: Midroc New Technology AB  ./.  ETF III K/S
Datum för skiljedom: 2010-07-27
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:

  • Suspensiva villkor?
  • 33 § AvtL
  • Fråga om hävning pga anteciperat kontraktsbrott
  • Bevisbördan avseende skadan

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

midroc-new-technology-etf-iii-ks