J.G. m fl ./. Profil Restauranger et v v

Parter: J.G. m fl  ./.  Profil Restauranger et v v
Datum för skiljedom: 2009-11-24
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse
Materiella frågor: Fråga huruvida motsvarande positiv avvikelse skulle avräknas vid aktieöverlåtelse
Processuella frågor: 

  • För sen reklamation?
  • Avstående från preskription p g a förhandling

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

jan-gren-profilrestauranger-ab