MIR’s Ltd ./. Joint Stock Company Technopromexport

Parter: MIR’s Ltd ./. Joint Stock Company Technopromexport
Datum för skiljedom: 2010-08-19
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: Fråga om skiljenämndens behörighet
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

mirs-ltd-vs-jsc-technopromexport