Årsmöte 2020

Föreningen höll den 10 december 2022 årsmöte i försenad och digital form p.g.a. pågående pandemi.

Seminariet behandlade för- och nackdelar av digitala förhandlingar baserat på praktiska erfarenheter som ombud och skiljedomare. Talarna, alla med egna och tidiga erfarenheter av digitala huvudförhandlingar var Emilia Lundberg på Lundberg & Gleiss, Jacob Rosell Svensson på Mannheimer Swartling och Jerker Kjellander på Vinge.

I samband med årsmötet valdes följande styrelse i föreningen. Avgående ordförande Cecilia Eneheim Iveberg tackades av.

• Advokaten Jerker Kjellander, Advokatfirman Vinge, ordförande,
• F.d. Lagmannen Bengt Olsson, Hässleholms tingsrätt,
• Advokaten Magnus Ramberg, Advokatfirman Lindahl,
• Advokaten Karoline Lindow, Advokatbyrån Karoline Lindow,
• Advokaten Anders Ingvarson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå,
• Advokaten Henrik Trölle, Setterwalls Advokatbyrå, och
• Jur. dr. Lotta Maunsbach, Lunds universitet.

Till valberedning valdes Magnus Bernro och Cecilia Eneheim Iveberg.

Johan Sigeman valdes till revisor och Martin Ågren till revisorssuppleant.