Inlägg av Jerker Kjellander

Vår- och årsmöte 2022

Efter att covid 19-pandemin fortsatt sätta käppar i hjulet för föreningens verksamhet hölls efterlängtat vår- och årsmöte på Setterwalls Advokatbyrå i Malmö den 13 juni 2022. På mötet genomfördes en paneldiskussion på ämnet att skriva skiljedom. Frågan behandlades av två talare, f.d. hovrättspresidenten Lennart Svensäter och advokaten Anders Reldén, White & Case. Talarna är flitigt […]

Årsmöte 2020

Föreningen höll den 10 december 2022 årsmöte i försenad och digital form p.g.a. pågående pandemi. Seminariet behandlade för- och nackdelar av digitala förhandlingar baserat på praktiska erfarenheter som ombud och skiljedomare. Talarna, alla med egna och tidiga erfarenheter av digitala huvudförhandlingar var Emilia Lundberg på Lundberg & Gleiss, Jacob Rosell Svensson på Mannheimer Swartling och […]

Höstmöte 2019

Föreningen arrangerade den 19 september 2019 sitt höstmöte i Advokatfirman Vinges lokaler i Malmö. En panel bestående av f.d. justitierådet Lars Edlund, advokaten och jur.dr. (hc) Finn Madsen och jur.dr. och docenten i processrätt Patrik Schöldström talade under ledning av moderatorn jur.dr. och universitetslektor Lotta Maunsbach om Högsta domstolens avgörande den 20 mars 2019 (Belgor) […]