Italia Ukraina Gas S.p.a. ./. National Joint-stock Company ”Naftogaz of Ukraine”

Parter: Italia Ukraina Gas S.p.a. ./. National Joint-stock Company ”Naftogaz of Ukraine”
Datum för skiljedom: 2010-10-19
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:

  • 36 § AvtL
  • Fråga om tillämpligheten av KöpL och CISG
  • Reklamationsplikt?
  • Fråga om avtalet varit omöjligt att uppfylla
  • Giltigt avtal trots avsaknad av överenskommelse beträffande priset?

Processuella frågor: 

  • Särskild skiljedom
  • fråga om behörighet med stöd av ”doctrine of separability”

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

italia-ukraina-gas-vs-naftogaz-of-ukraine