Mincom Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya

Parter: Mincom Pty Ltd ./. TOO Aktubinskaya Mednaya Companiya
Datum för skiljedom: 2010-09-20
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: Se ovan angående föregående skiljemål
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

mincom-pty-vs-too-aktobinskaya