Instream LLC ./. Switchcore AB

Parter: Instream LLC  ./.  Switchcore AB
Datum för skiljedom: 2009-10-23
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor: Fråga om grov vårdslöshet
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

instream-llc-switchcore-ab