Scandstick AB ./. Megaflex B.V.

Parter:
Datum för skiljedom: 2010-02-19
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: Skiljedom ex parte
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

scandstick-ab-megaflex-bv