Old Mutual Plc ./. Frånvarande aktieägare i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) m.fl.

Parter:
Datum för skiljedom: 2009-11-04
Utgång i klandermålet: Målet ligger för närvarande hos HD för hissprövning.
Materiella frågor:

  • Inlösen av aktier
  • Tillämpning av särregeln i gamla FRL
  • Fråga om analog tillämpning av AMN:s uttalanden

Processuella frågor: Särskild skiljedom
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

old-mutual-plc-minoritetsaktieagare-i-skandia