Rosukrenergo AG ./. Emfesz Elsö Magyar Földgás-és Energiakereskedelmi Kft.

Parter: Rosukrenergo AG ./. Emfesz Elsö Magyar Földgás-és Energiakereskedelmi Kft.
Datum för skiljedom: 2011-03-17
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:

  • Fråga om proportionalitet mellan parternas prestationer (avtal om köp)
  • Fråga om rätt att häva avtalet

Processuella frågor: Tillåtlighet att åberopa ny bevisning före slutsammanträde
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

rosukrenergo-ag-vs-emfesz