Vårmöte och föredrag av Christer Danielsson

Tisdagen den 9 april 2019 hade Skiljedomsföreningen i Södra Sverige vårmöte. Det bjöds då på ett föredrag av advokaten och ordföranden i Advokatsamfundet, Christer Danielsson, som talade om trender i svenska och internationella skiljeförfaranden. Bl.a. berörde han frågor som hur front loading, witness statements, post hearing briefs etc tenderar att förändra den svenska skiljeprocessen och hur det blir allt vanligare med vidlyftiga editionsbegäranden, även det en influens från de internationella förfarandena. Vårmötet hölls i Lunds tingsrätts nya tingshus och i anslutning till mötet serverades mat och dryck.