Inlägg av Kristin Wernersson

Vårmöte och föredrag av Christer Danielsson

Tisdagen den 9 april 2019 hade Skiljedomsföreningen i Södra Sverige vårmöte. Det bjöds då på ett föredrag av advokaten och ordföranden i Advokatsamfundet, Christer Danielsson, som talade om trender i svenska och internationella skiljeförfaranden. Bl.a. berörde han frågor som hur front loading, witness statements, post hearing briefs etc tenderar att förändra den svenska skiljeprocessen och […]

Föredrag av Stefan Lindskog

Tisdagen den 13 november 2018 hade Skiljedomsföreningen i Södra Sverige höstmöte på High Court i Malmö. Föreningen gästades då av f.d. ordföranden i Högsta domstolen, Stefan Lindskog, som höll föredrag på temat Skiljeförfarande och indispositiva frågor. Det konstaterades att det ibland kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan dispositiva och indispositiva frågor inom […]

Vårmöte och paneldiskussion

Tisdagen den 17 april 2018 höll Skiljedomsföreningen i Södra Sverige vårmöte och paneldiskussion med temat ”Är skiljenämnder friare i sin bedömning än domstolarna?” Panelen bestod av hovrättspresidenten Lennart Svensäter samt advokaterna Lars Andersson, Fanny Gleiss Wilborg och Tore Wiven-Nilsson. Paneldiskussionen leddes av advokaten Cecilia Eneheim Iveberg.. Panelen diskuterade och debatterade bland annat följande frågor. En utgångspunkt […]

Seminarium med Lars Edlund

Den 23 november 2017 arrangerade föreningen ett kvällsseminarium på Juridicum i Lund. Justitierådet Lars Edlund talade då på temat ”Do and don’t för ombud i skiljeförfaranden”. Stolpar från föredraget finns här.

Michael Lettius, Adokatfirman Glimstedt i Helsingborg HB

Personal data Surname: Lettius First name: Michael Date of birth: 1967 Nationality: Swedish Office address: Adokatfirman Glimstedt i Helsingborg HB, Box 1027, SE-251 10 Helsingborg, Sweden Office tel: +46 42 26 99 50 Mobile phone: +46 706 58 75 98 Office email:  michael.lettius@glimstedt.se Academic degree and qualification Lund University, LL.M. (1994) Lund University, BSc (Econ) (1996) SAA […]