Vårmöte och paneldiskussion

Tisdagen den 17 april 2018 höll Skiljedomsföreningen i Södra Sverige vårmöte och paneldiskussion med temat ”Är skiljenämnder friare i sin bedömning än domstolarna?” Panelen bestod av hovrättspresidenten Lennart Svensäter samt advokaterna Lars Andersson, Fanny Gleiss Wilborg och Tore Wiven-Nilsson. Paneldiskussionen leddes av advokaten Cecilia Eneheim Iveberg..

Panelen diskuterade och debatterade bland annat följande frågor. En utgångspunkt för de flesta parter och ombud torde vara att en tvist som avgörs genom skiljeförfarande också prövas enligt gällande rätt – men är det självklart att skiljenämnder tillämpar juridik på samma sätt som domstolarna? Tenderar skiljenämnder att vara friare i sin bedömning och väga in andra omständigheter vid sidan av juridiken, såsom t.ex. affärsmässiga och etiska förhållanden och är det i så fall i sin ordning och kan parterna påverka möjligheten att så sker?