Rual Trade Ltd ./. Viva Trade LLC m.fl.

Parter: Rual Trade Ltd ./. Viva Trade LLC m.fl.
Datum för skiljedom: 2010-04-21
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: ·Skiljenämndens behörighet
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

rual-trade-ltd-vs-viva-trade-llc-mfl