Höstmöte 2019

Föreningen arrangerade den 19 september 2019 sitt höstmöte i Advokatfirman Vinges lokaler i Malmö. En panel bestående av f.d. justitierådet Lars Edlund, advokaten och jur.dr. (hc) Finn Madsen och jur.dr. och docenten i processrätt Patrik Schöldström talade under ledning av moderatorn jur.dr. och universitetslektor Lotta Maunsbach om Högsta domstolens avgörande den 20 mars 2019 (Belgor) gällande klander av skiljedom.