Ramco AB ./. Posten Express P.EX AB

Parter: Ramco AB  ./.  Posten Express P.EX AB
Datum för skiljedom: 2009-10-06
Utgång i klandermålet: Talan avvisad eftersom ansökningsavgiften inte erlagts.
Materiella frågor:
Processuella frågor: Fråga om skiljeklausul inkorporerats i allmänna leveransvillkor genom referens
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ramco-ab-posten-express