MultiQ Products AB ./. DigiPos Store Solutions Inc

Parter:
Datum för skiljedom: 2009-09-28
Utgång i klandermålet: Klandertalan avvisad till följd av att säkerhet inte ställts.
Materiella frågor: 

  • Fråga om skyldighet att förhandla skiljeklausul samt fråga om bundenhet till skiljeklausul genom passivitet
  • Fråga om accept har utgjort ren eller oren accept

Processuella frågor: 

  • Fråga om skiljeavtal inkorporerats i allmänna villkor genom referens
  • Skiljemannen har beslutat att välja mellan kärandens förstahandsyrkande om förpliktigande att fullgöra avtalet och andrahandsyrkandet om skadestånd och valt det lämpligaste och det som enklast kan verkställas varvid skiljemannen har valt att bifalla yrkandet om skadestånd.

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

multiq-digipos