Open Joint Stock Company Sterlitamak Machine-Tool Enterprise ./. Groupe d’Investissement Financier S.A.

Parter: Open Joint Stock Company Sterlitamak Machine-Tool Enterprise ./. Groupe d’Investissement Financier S.A.
Datum för skiljedom: 2010-09-24
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor:
Processuella frågor: Fråga om tillämplig lag
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR: