Föredrag av Stefan Lindskog

Tisdagen den 13 november 2018 hade Skiljedomsföreningen i Södra Sverige höstmöte på High Court i Malmö. Föreningen gästades då av f.d. ordföranden i Högsta domstolen, Stefan Lindskog, som höll föredrag på temat Skiljeförfarande och indispositiva frågor. Det konstaterades att det ibland kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan dispositiva och indispositiva frågor inom skiljerätten. Vad gäller t.ex. om tvistefrågan inte är förlikningsbar vid påkallandet, men är det när skiljedomen meddelas? Och vad gäller om skiljenämnden avgör en till sin typ dispositiv fråga på ett sätt som gör att domen påbjuder eller upprätthåller ett handlande som står i strid med indispositiv rätt? Dessa och många andra intressanta frågor behandlades av Stefan Lindskog i det uppskattade föredraget. Efter föredraget serverades det middag i plenisalen på High Court.