Perstorp AB (publ) ./. Silver Lining Finance SA

Parter: Perstorp AB (publ)  ./.  Silver Lining Finance SA
Datum för skiljedom: 2007-12-20
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:

  • Tolkning och utfyllande av ett aktieöverlåtelseavtal
  • Allmänna kontraktsrättsliga principer och köplagens tillämplighet på aktieöverlåtelseavtal?
  • Fråga om reklamation skett i rätt tid
  • Bestämmande av tidpunkten för insikt om skadans uppkomst

Processuella frågor: 

  • Fråga om tillämplig lag (Svensk rätt tillämplig i stort, nederländsk rätt tillämplig på viss fråga)
  • Fråga om förordnande om framtida skada i domslut

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

perstorp-ab-silver-lining