H.H. ./. Handelshögskolan i Stockholm

Parter: H.H.  ./. Handelshögskolan i Stockholm
Datum för skiljedom: 2007-09-27
Utgång i klandermålet: Skiljedomen delvis upphävd och delvis ändrad i hovrätten. Alltjämt ändrad i HD, dock i mindre mån än i hovrätten
Materiella frågor:
Processuella frågor: Fråga om skiljeavtalets bestånd
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

hakan-hedenstierna-handelshogskolan