Brain Invest International AB ./. P.F.

Parter: Brain Invest International AB  ./.  P.F.
Datum för skiljedom: 2008-01-24
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: ·Fråga om ett yrkande inte varit verkställbart då det varit objektivt omöjligt för svaranden att fullgöra en dom i enlighet med yrkandet
Processuella frågor: Fråga om viss fråga har omfattats av skiljeavtalet
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

brain-invest-international-ab-pierre-francois