V&S Vin & Sprit AB (publ) ./. Systembolaget AB

Parter: V&S Vin & Sprit AB (publ) ./.  Systembolaget AB
Datum för skiljedom: 2008-03-12
Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd till följd av att uppdraget överskridits.
Materiella frågor: 

  • Avtalstolkning
  • Tillämpning av allmänna rättsgrundsatser vid sidan av avtalsreglering

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

vs-vin-och-sprit-ab-systembolaget-ab