Ingenjörsfirman Gaveco AB ./. Weh GmbH

Parter: Ingenjörsfirman Gaveco AB  ./.  Weh GmbH
Datum för skiljedom: 2008-06-14
Utgång i klandermålet: Med upphävande av skiljedomen har hovrätten stadfäst parternas förlikning
Materiella frågor: 

  • Bevisbörda för muntligt avtal och att allmänna villkor inkluderats.
  • Fråga om tillämplig rätt på materiell fråga

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ingenjorsfirman-gaveco-ab-weh-gmbh