Yara International ASA ./. Joint Stock Company Acron

Parter: Yara International ASA  ./.  Joint Stock Company Acron
Datum för skiljedom: 2008-06-17
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:
Processuella frågor: 

  • Tillämplig lag på succession av skiljeavtal
  • ”Award” on jurisdiction

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

yara-international-jsc-acron