Perstorp Franklin BV ./. Silver Lining Finance SAm fl

Parter: Perstorp Franklin BV  ./.  Silver Lining Finance SAm fl
Datum för skiljedom: 2008-06-30
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor:
Processuella frågor: Särskild skiljedom avseende förskott
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

perstorp-franklin-bv-silver-lining-finance-mfl