Fastigheten Preppen HB ./. Carlsberg Sverige AB

Parter: Fastigheten Preppen HB  ./.  Carlsberg Sverige AB
Datum för skiljedom: 2008-07-23
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor:

  • Avtalstolkning
  • 36 § AvtL
  • Reklamation?
  • Ansvar vid verksamhetsutövning enligt 2:8 och 10:2 MB

Processuella frågor: 

  • Tillåtlighet av fastställelsetalan
  • Fråga om fastställelsetalan skulle avvisas

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

fastigheten-preppen-hb-carlsberg-sverige-ab