Globe Nuclear Services and Supply GNSS Ltd ./. AO Techsnabexport

Parter: Globe Nuclear Services and Supply GNSS Ltd  ./.  AO Techsnabexport
Datum för skiljedom: 2006-08-31
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse
Materiella frågor:

  • Analog tillämpning av regler om agenter på återförsäljarförhållande
  • Force majeure?
  • 36 § AvtL

Processuella frågor: Särskild skiljedom
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

globe-nuclear-services-ao-techsnab-export-ssk-skiljedom