Sadkora Energy AB ./. Aigar Ojaots

Parter: Sadkora Energy AB  ./.  Aigar Ojaots
Datum för skiljedom: 2008-09-08
Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd efter tredskodom. Tredskodomen har inte återvunnits.
Materiella frågor: 

  • Alter Ego doktrin, ansvarsgenombrott
  • Fråga om lagval avseende skiljeklausuls tillämplighet på tredje man
  • Skiljemannen har ej ansett sig behörig att pröva tvisten gentemot en av de två parterna – Parten har inte ansetts bunden av skiljeavtalet

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

sadkora-energy-ab-aigar-ojaots-och-antonina-tann-llc