Sadkora Energy AB ./. Antonina Tann LLC

Parter: Sadkora Energy AB  ./.  Antonina Tann LLC
Datum för skiljedom: 2008-09-08
Utgång i klandermålet: Skiljedomen upphävd efter tredskodom. Tredskodomen har inte återvunnits.
Materiella frågor:
Processuella frågor: Se under föregående må
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

sadkora-energy-ab-aigar-ojaots-och-antonina-tann-llc