Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) ./. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ.)

Parter: Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) ./. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ.)
Datum för skiljedom: 2008-10-02
Utgång i klandermålet: 
Materiella frågor: 

  • Fråga om olovlig vinstutdelning
  • Fråga om krav på subjektivt rekvisit (ond tro) vid olovlig vinstutdelning

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

livforsakrings-ab-skandia-vs-forsakrings-ab-skandia