Syftet med vår hemsida är att utveckla föreningens verksamhet genom att presentera våra aktiviteter inom skiljemannarättens område, bidra till erfarenhetsutbyte och möjliggöra för våra medlemmar att presentera sig och sin kompetens t.ex. genom att tillhandahålla CV:n för exponering. Vi har även ett unikt arkiv av skiljedomar.

Vårmöte och paneldiskussion

Tisdagen den 17 april 2018 höll Skiljedomsföreningen i Södra…

Seminarium med Lars Edlund

Den 23 november 2017 arrangerade föreningen ett kvällsseminarium…

Årsmöte 2017

Skiljedomsföreningens årsmöte 2017 hölls den 11 maj på Mannheimer…

Seminarium angående interimistisk skiljeman

Den 8 december 2016 arrangerade föreningen ett kvällsseminarium…