Strike Förvaltning AB ./. M.E. & S.E.

Parter: Strike Förvaltning AB  ./.  M.E. & S.E.
Datum för skiljedom: 2007-10-22
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad sedan M.E. och S.E. eftergivit sin talan
Materiella frågor: 

 • Fråga om verkan och giltighet av ett Letter of Intent
 • Fråga om rätt svarandepart
 • 36 § AvtL
 • ·Vårdslöshet

Processuella frågor: 

 • Avvisande av nya omständigheter?
 • Skiljeavtals giltighet med ”Göteborgsreglerna”

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

strike-forvaltning-magnus-och-sten-eklov

H.H. ./. Handelshögskolan i Stockholm

Parter: H.H.  ./. Handelshögskolan i Stockholm
Datum för skiljedom: 2007-09-27
Utgång i klandermålet: Skiljedomen delvis upphävd och delvis ändrad i hovrätten. Alltjämt ändrad i HD, dock i mindre mån än i hovrätten
Materiella frågor:
Processuella frågor: Fråga om skiljeavtalets bestånd
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

hakan-hedenstierna-handelshogskolan

Klaffbron AB ./. Brf Soleken

Parter: Klaffbron AB  ./.  Brf Soleken
Datum för skiljedom: 2007-09-14
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: Avtalstolkning
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

skiljedom-klaffbron

Broström Ship Management AB ./. Granada Shipping AB

Parter: Broström Ship Management AB  ./.  Granada Shipping AB
Datum för skiljedom: 2007-09-13
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: Fråga om culpa in contrahendo
Processuella frågor: 

 • Särskild skiljedom (mellandom)
 • Fråga om avvisning av bevisning åberopad först vid slutsammanträde

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

brostrom-ship-management-granada-shipping

Palmco Corporation ./. JSC Techsnab export

Parter: Palmco Corporation  ./.  JSC Techsnab export
Datum för skiljedom: 2007-06-22
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor: 

 • Specific relief
 • Avtalstolkning – subjektiv/objektiv approach

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

palmco-corporation-jsc-techsnab-export-ssk-skiljedom

Profura AB ./. S.B.

Parter: Profura AB  ./.  S.B.
Datum för skiljedom: 2007-05-14
Utgång i klandermålet: Med ändring av skiljenämndens dom har hovrätten förklarat att skiljenämnden är behörig att pröva tvisten.
Materiella frågor: 

 • Fråga om skiljeavtals förekomst
 • Fråga om förekomst av avtalad skriftform

Processuella frågor: 

 • Fastställelsetalan
 • Fråga om yrkande varit verkställbart?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

profura-stig-blomgren

AB Malfors Promotor ./. Oy Karl Fazer Ab m fl

Parter: AB Malfors Promotor  ./.  Oy Karl Fazer Ab m fl
Datum för skiljedom: 2007-02-23
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor:

 • Specific performance
 • Fastställelseintyg? (tillräckligt preciserat?)
 • Avtalstolkning (syftet med avtalet?)
 • Fråga om lojalitetsplikt

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ab-malfors-promotor-oy-karl-fazer

Spray Network AB ./. Tiscali International B.V.

Parter: Spray Network AB  ./.  Tiscali International B.V.
Datum för skiljedom: 2006-12-28
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: Garantier i aktieöverlåtelseavtal
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

B.W. ./. Eiknes International S.A.R.L. et v v

Parter: B.W.  ./.  Eiknes International S.A.R.L. et v v
Datum för skiljedom: 2006-12-15
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor:

 • ”God redovisningssed” i garanti i aktieöverlåtelseavtal
 • Läkning genom plusposter?
 • Undersökningsplikt enligt KöpL

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

bernt-westlund-mfl-eiknes-international

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad ./. Korsnäs AB et v.v.

Parter: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad  ./.  Korsnäs AB et v.v.
Datum för skiljedom: 2006-09-26
Utgång i klandermålet: Talan delvis avvisad, delvis ogillad i hovrätten. HD har avskrivit målet i den del det avser frågan om avvisning och i övrigt fastställt hovrättens domslut.
Materiella frågor: Tolkning av ett elleveransavtal
Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ab-fortum-varme-korsnas-ab