Broström Ship Management AB ./. Granada Shipping AB

Parter: Broström Ship Management AB  ./.  Granada Shipping AB
Datum för skiljedom: 2007-09-13
Utgång i klandermålet: Klandertalan ogillad.
Materiella frågor: Fråga om culpa in contrahendo
Processuella frågor: 

  • Särskild skiljedom (mellandom)
  • Fråga om avvisning av bevisning åberopad först vid slutsammanträde

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

brostrom-ship-management-granada-shipping