AB Malfors Promotor ./. Oy Karl Fazer Ab m fl

Parter: AB Malfors Promotor  ./.  Oy Karl Fazer Ab m fl
Datum för skiljedom: 2007-02-23
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor:

  • Specific performance
  • Fastställelseintyg? (tillräckligt preciserat?)
  • Avtalstolkning (syftet med avtalet?)
  • Fråga om lojalitetsplikt

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

ab-malfors-promotor-oy-karl-fazer