Profura AB ./. S.B.

Parter: Profura AB  ./.  S.B.
Datum för skiljedom: 2007-05-14
Utgång i klandermålet: Med ändring av skiljenämndens dom har hovrätten förklarat att skiljenämnden är behörig att pröva tvisten.
Materiella frågor: 

  • Fråga om skiljeavtals förekomst
  • Fråga om förekomst av avtalad skriftform

Processuella frågor: 

  • Fastställelsetalan
  • Fråga om yrkande varit verkställbart?

Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

profura-stig-blomgren