B.W. ./. Eiknes International S.A.R.L. et v v

Parter: B.W.  ./.  Eiknes International S.A.R.L. et v v
Datum för skiljedom: 2006-12-15
Utgång i klandermålet: Målet avskrivet efter återkallelse.
Materiella frågor:

  • ”God redovisningssed” i garanti i aktieöverlåtelseavtal
  • Läkning genom plusposter?
  • Undersökningsplikt enligt KöpL

Processuella frågor: 
Länk till skiljedomen och ev beslut från HovR:

bernt-westlund-mfl-eiknes-international